28233552_10214970943975390_1713037703_3n_copy.png  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ๕๒๖๐๗
ทรศัพท์/โทรสารโทรสาร ๐-๕๔๒๙-๙๐๑-๒
E-mail : maeprik-h@maeprikhealth.go.th

                                        

สายตรงผู้บริหาร ไม่มีหัวข้อ

“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ”

ยินดีต้อนรับสู่ กระดานสนทนา"สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง"
เข้าสู่"สายตรงผู้บริหาร"

ทุกเรื่องราวเราพร้อมแก้ไข

สำนักงานสาธาณสุขอำเภอแม่พริก เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ๕๒๖๐๗
โทรศัพท์/โทรสารโทรสาร ๐-๕๔๒๙-๙๐๑-๒
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.203 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ไม่พบฟีด