การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง)

Work-mph-015-page-001.jpg