สรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

Written by สสอ.แม่พริก on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

Work-mph-026-01-page-001.jpg

Tags: คอรัปชั้น ITA

พิมพ์