การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง) 

Work-mph-013-04-page-002.jpgWork-mph-013-04-page-001.jpg