แผนผังขั้นตอนกระบวนการทำงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

แผนผังขั้นตอนกระบวนการทำงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก 

29546920_10215724656008337_10246987543_n.png