แก้ไขการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แก้ไขการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑แก้ไขการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง) 

img007.jpgimg008.jpgimg007.jpg