ร่วมให้บริการ และ บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทองดี สาวงศ์ตุ้ย หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอแม่พริก พร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก ได้ร่วมให้บริการ และ บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา มีผู้แจ้งประสงค์บริจาคโลหิต ๒๒๕ คน มีผู้ผ่านการคัดกรองและบริจาคได้จำนวน ๑๔๖ คน
(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง) 

20155652_155922251624050_4303999180932332023_n.jpg20032118_155922148290727_4540561498509196083_n.jpg19990534_155922351624040_228778898875146146_n.jpg19990465_155922414957367_7710959159412499166_n.jpg19990390_155922284957380_2351057369254418923_n.jpg19961566_155922181624057_2424185011396127114_n.jpg