header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"
"วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี"*****พันธกิจ (Mission) "เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี"*****ค่านิยมร่วม (Share value) M : Mastery O : Originality P : People centered approach H : Humility"
19989621_154931771723098_6574782775797434968_n.jpg20264887_158656104683998_8425533058691176429_n.jpg22140978_175734232976185_8709267490891584535_n.jpg19905417_154476911768584_754815212424351978_n.jpg28313189_10215422117325059_1597486715_n.jpg20032118_155922148290727_4540561498509196083_n.jpg20264643_158656188017323_7169189767801478899_n.jpg20597143_161220264427582_5402826396072072717_n.jpg22007673_175734326309509_1160845881582694453_n.jpg
  • หน้าแรก

 

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔...
11 พ.ค. 2564 09:17 - สสอ.แม่พริกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดลําปาง วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่ง...
14 ต.ค. 2563 09:36 - สสอ.แม่พริกประกาศจังหวัดลําปาง วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.o09-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.o09-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ภาพ:ข่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก)
 [ ... ]

ประกาศจังหวัดลำปาง วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ​เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ​ ที่สำนักงานสาธารณสุขอ...
07 พ.ค. 2563 07:33 - สสอ.แม่พริกประกาศจังหวัดลำปาง วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ​เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ​ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ​ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

สรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ...
21 ส.ค. 2562 01:50 - สสอ.แม่พริกสรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

สรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

รายงานผลการดำเนินงาน-เรื่องร้องเรียน-แม่พริก...
21 ส.ค. 2562 01:50 - สสอ.แม่พริกรายงานผลการดำเนินงาน-เรื่องร้องเรียน-แม่พริก

รายงานผลการดำเนินงาน-เรื่องร้องเรียน-แม่พริก 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปี-2562...
21 ส.ค. 2562 01:50 - สสอ.แม่พริกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปี-2562

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปี-2562 

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔...
11 พ.ค. 2564 09:17 - สสอ.แม่พริกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดลําปาง วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่ง...
14 ต.ค. 2563 09:36 - สสอ.แม่พริกประกาศจังหวัดลําปาง วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.o09-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.o09-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ภาพ:ข่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก)
 [ ... ]

ประกาศจังหวัดลำปาง วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ​เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ​ ที่สำนักงานสาธารณสุขอ...
07 พ.ค. 2563 07:33 - สสอ.แม่พริกประกาศจังหวัดลำปาง วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ​เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ​ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ​ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

สรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ...
21 ส.ค. 2562 01:50 - สสอ.แม่พริกสรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

สรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

รายงานผลการดำเนินงาน-เรื่องร้องเรียน-แม่พริก...
21 ส.ค. 2562 01:50 - สสอ.แม่พริกรายงานผลการดำเนินงาน-เรื่องร้องเรียน-แม่พริก

รายงานผลการดำเนินงาน-เรื่องร้องเรียน-แม่พริก 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปี-2562...
21 ส.ค. 2562 01:50 - สสอ.แม่พริกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปี-2562

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปี-2562 

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ปฏิทินนัดหมาย

พบกับพวกเราได้ที่

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ไม่พบฟีด